PROPIETATS DEL RAÏM

És conegut per tothom que el raïm i els seus derivats, com el vi, són beneficiosos per la salut. Això es deu a que la pell del fruit conté uns compostos anomenats polifenols que presenten diverses activitats fisiològiques i biològiques, de les quals destaquen les propietats antioxidants. Segons la seva estructura, aquestes molècules es poden classificar en flavonoides, no flavonoides i estilbenoides, sent en aquesta última categoria en que es troba el resveratrol, el component amb una activitat terapèutica més clara.

Específicament, la funció fisiològica dels polifenols en la planta és la protecció contra els radicals lliures generats del metabolisme normal del cep i és aquesta característica la que fa que aquests compostos siguin d’interès en el món de la cosmètica i de la salut ja que els radicals lliures són responsables de diverses patologies i de l’envelliment. És important destacar que cada tipus de raïm té una empremta de polifenols diferent, de forma que les propietats que tindran una vegada utilitzats també seran diferents.

El resveratrol és el polifenol més estudiat ja que presenta unes propietats molt interessants des del punt de vista clínic, però també per la cosmètica. Concretament, aquest compost s’ha analitzat com un agent anti-cancerígen, però també juga un rol en el retard de l’envelliment, la cardioprotecció i la prevenció contra la diabetis.

Aquestes propietats, però, dependran de la quantitat de compost disponible i la manera d’administrar-lo al cos. Centrant-nos en la cura de la pell, el resveratrol s’absorbirà eficientment quan s’aplica en forma de crema o sabó, però el seu efecte serà local i limitat. Així doncs, les propietats més rellevants seran la prevenció de l’envelliment  i la protecció contra els rajos UV de la pell que poden acabar produint càncer de pell.

D’aquesta forma es pot concloure que l’ús de raïm en productes cosmètics pot ser útil per la prevenció de l’envelliment i del càncer, però consumit en forma de fruita o de vi també pot aportar altres propietats beneficioses.

Berta Fernández Abelló
Graduada en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Bibliografia:

Giovinazzo G, Grieco F ‘’Functional Properties of Grape and Wine Polyphenols’’. Plant Foods Hum Nutr (2015) 70:454–462.

Pasinetti GM, Wang J, Ho L, Zhao W, Dubner L ‘’ Roles of Resveratrol and Other Grape-Derived Polyphenols in Alzheimer’s Disease Prevention and Treatment’’ Biochim Biophys Acta. 2015 June ; 1852(6): 1202–1208.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This